הנחיות ונהלים להשתתפות בחוגי המתנ"ס לשנת 2021-2022

מידע כללי

מלוי מסמכי נהלים

 • שנת הלימודים בחוגי המתנ"ס מתחילה 01.09.21 ומסתיימת בסוף חודש יוני 30.06.22 (למעט חוגים המסתיימים ב 31.07.22), למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.
 • המתנ"ס מתחייב לספק 10 חודשי פעילות: 35 שיעורים לחוג המתקיים פעם בשבוע, 70 שיעורים לחוג המתקיים פעמיים בשבוע.
 • בערב יום השואה וערב יום הזיכרון פעילות החוגים תסתיים  בשעה  19:00.
 • כל משתתף זכאי לשיעור התנסות אחד, אשר עבורו יחויב במידה וירשם לחוג.
 • במעמד הרישום יש להסדיר את התשלום אשר יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/מתן המחאות/הוראת קבע/ מזומן עבור כל התקופה
 •  התשלום לחוגים/ לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה על פי לוח החופשות . בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
 • פתיחת וקיום פעילות, מותנית במספר נרשמים מינימלי (המשתנה מפעילות לפעילות). במידה ומספר המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למספר המינימלי, תישמר למתנ"ס הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש
 • מספר המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה מפעילות לפעילות.
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות מסיבות שונות, במקרה זה תימסר הודעה טלפונית/הודעות sms לפני פתיחת הפעילות.
 • תשלום שלא כובד ישולם על ידי הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי. במידה ולא סולק החוב השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מיידי.
 • המורה המחסיר שיעור חייב בהחזר השיעור במהלך שנת הפעילות, ובהודעה מראש לתלמידים והוריהם.
 • משתתף הנעדר מהשיעור חייב בתשלום. למעט משתתף הנעדר מפאת מחלה ממושכת (מחודש ומעלה), המציג אישור רפואי, יהיה זכאי להחזר כספי.

הפסקת פעילות:

 • ביטול השתתפות בפעילויות / חוגים יתאפשר עד 30.03.22
 • לאחר ה-1.04.22 לא יינתן החזר כספי
 • כל ביטול השתתפות בחוג עד ה-15 לחודש יחייב את המשתתף בתשלום של חצי חודש.
 • כל ביטול לאחר ה- 15 לחודש יחייב את המשתתף בחודש מלא.
 • טיפול בהחזר יתאפשר לאחר מילוי טופס בקשה לביטול השתתפות בפעילות שיוגש למזכירות לאחר חתימת מדריך החוג ,  
 • המתנ"ס מתחייב להחזיר הכספים רק לאחר הגשת הטפסים והאישורים כנדרש.

כרטיס אשראי:

 • אם חל שינוי כלשהו במשך השנה(כמו: פג תוקף, כרטיס הוחלף, נגנב וכו') נא להודיע למתנ"ס!!!

צ'קים:

 • יש לשלם רק בצ'ק אישי של הלקוח. צ'ק חוזר יחויב בעל הצ'ק בדמי עמלה בסך 25 ₪ לכל צ'ק.

הנחות:

 • ניתן להגיש בקשה להנחה במזכירות המתנ"ס  עד ה 30.10.21 . ההנחות יידונו בוועדת הנחות של הנהלת המתנ"ס ומותנה בתקציב התרומות .
 • הנחה עבור רישום אחים:
  • ילד ראשון משלם מחיר מלא, ילד שני מקבל 5%  הנחה עבור חוג אחד בלבד, ילד שלישי ומעלה מקבל 10% הנחה עבור חוג אחד בלבד.

נהלי קורונה

 • כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 • במידה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים – החזר יינתן מהיום העסקים ה- 6 לבידוד בכפוף להצגת הצהרה על בידוד ממשרד הבריאות.
 • יש להגיש את הטפסים למזכירויות המתנ"ס עד 14 יום מתום הבידוד בלבד!
 • במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל החוג נשלח לבידוד - השיעורים יעברו לזום במחיר החוג או יוחזרו במהלך שנת הפעילות.  בכל מקרה אחר יופסק החיוב עד לחזרת החוג לפעילות.
 • במידה ויתקיים סגר כללי ו/ או תפורסמנה הנחיות ממשלה האוסרות על קיום החוג/הפעילות, החוג יועבר לפעילות בזום. במידה והחוג לא יעבור לזום יופסק החיוב עד לחזרת החוג/פעילות .

טופס הצהרת בריאות:

פרטי המשתתף:

הצהרה בריאותית: * שדה חובה

(במידה וקיימת אלרגיה / רגישות נא לציין)

Browser not supported