לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

טפסים

הנחיות ונהלים להשתתפות בחוגי המתנ"ס לשנת 2020-2021 -

אני החתום מטה
פרטי המשתתף
הצהרה בריאותית: (במידה וקיימת אלרגיה / רגישות נא לציין)
חתמו כאן

התקנון

מידע כללי

ü      שנת הלימודים בחוגי המתנ"ס מתחילה 01.09.20 ומסתיימת בסוף חודש יוני 30.06.21

       (למעט חוגים המסתיימים ב 31.07.21), למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.

ü      המתנ"ס מתחייב לספק 10 חודשי פעילות: 35 שיעורים לחוג המתקיים פעם בשבוע,

                                                              70 שיעורים לחוג המתקיים פעמיים בשבוע.

ü      בערב יום השואה וערב יום הזיכרון פעילות החוגים תסתיים  בשעה  19:00.

ü      כל משתתף זכאי לשיעור התנסות אחד, אשר עבורו יחויב במידה וירשם לחוג.

ü      במעמד הרישום יש להסדיר את התשלום אשר יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/

      מתן המחאות/הוראת קבע/ מזומן עבור כל התקופה

ü       התשלום לחוגים/ לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה על פי לוח

      החופשות. בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

ü      פתיחת וקיום פעילות, מותנית במספר נרשמים מינימלי (המשתנה מפעילות לפעילות). במידה ומספר המשתתפים ירד

      במשך השנה מתחת למספר המינימלי, תישמר למתנ"ס הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש

ü      מספר המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה מפעילות לפעילות.

ü      המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות מסיבות שונות, במקרה זה תימסר הודעה טלפונית/  

      הודעות sms לפני פתיחת הפעילות.

ü   תשלום שלא כובד ישולם על ידי הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי. במידה ולא סולק החוב השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מיידי.

ü      המורה המחסיר שיעור חייב בהחזר השיעור במהלך שנת הפעילות, ובהודעה מראש לתלמידים והוריהם.

ü      משתתף הנעדר מהשיעור חייב בתשלום. למעט משתתף הנעדר מפאת מחלה ממושכת (מחודש ומעלה),    

      המציג אישור רפואי, יהיה זכאי להחזר כספי.

 

הפסקת פעילות

* ביטול השתתפות בפעילויות / חוגים יתאפשר עד 30.03.21

* לאחר ה-1.04.21 לא יינתן החזר כספי

* כל ביטול השתתפות בחוג עד ה-15 לחודש יחייב את המשתתף בתשלום של חצי חודש.

* כל ביטול לאחר ה- 15 לחודש יחייב את המשתתף בחודש מלא.

* טיפול בהחזר יתאפשר לאחר מילוי טופס בקשה לביטול השתתפות בפעילות שיוגש למזכירות לאחר חתימת מדריך החוג ,  

    המתנ"ס מתחייב להחזיר הכספים רק לאחר הגשת הטפסים והאישורים כנדרש.

כרטיס אשראי- אם חל שינוי כלשהו במשך השנה (כמו : פג תוקף, כרטיס הוחלף , נגנב וכו') נא להודיע למתנ"ס!!!

צ'קים: יש לשלם רק בצ'ק אישי של הלקוח .  צ'ק חוזר- יחויב בעל הצ'ק בדמי עמלה בסך 25 ₪ לכל צ'ק .

 

 

הנחות:

ü   ניתן להגיש בקשה להנחה במזכירות המתנ"ס  עד ה 30.10.20 . ההנחות יידונו בוועדת הנחות של הנהלת המתנ"ס ומותנה בתקציב התרומות .

üהנחה עבור רישום אחים:

ילד ראשון משלם מחיר מלא, ילד שני מקבל 5%  הנחה עבור חוג אחדבלבד, ילד שלישי ומעלה מקבל 10% 

הנחה עבור חוג אחד בלבד

 

נהלי קורונה והתו הסגול

ü      כל החוגים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול

ü      במידה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים – החזר יינתן מהיום העסקים ה- 6 לבידוד בכפוף להצגת הצהרה על בידוד ממשרד הבריאות.

ü      יש להגיש את הטפסים למזכירויות המתנ"ס עד 14 יום מתום הבידוד בלבד!

ü      במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל החוג נשלח לבידוד - השיעורים יעברו לזום במחיר החוג או יוחזרו במהלך שנת הפעילות.  בכל מקרה אחר יופסק החיוב עד לחזרת החוג לפעילות.

ü      במידה ויתקיים סגר כללי ו/ או תפורסמנה הנחיות ממשלה האוסרות על קיום החוג/הפעילות, החוג יועבר לפעילות בזום. במידה והחוג לא יעבור לזום יופסק החיוב עד לחזרת החוג/פעילות .


צרו קשר:
  • מתנ"ס מגדל העמק
  • רחוב רמת יזרעאל 5
  • מגדל העמק
  • 04-6417000
  • פקס: 04-6417022
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות